SZR "Hidro-MD" - Tome Roksandića 95, 25000 Sombor
 
Tel/fax:  025/431-740
Mob: 063/80-61-135
 
E-mail: hidromd@beotel.net
Web: www.hidromd.com
 
Delatnost:
 
- Hidroizolacija svih vrsta objekata - zaštita od kapilarne vlage totalnim presecanjem zida i postavljanje kvalitetne hidroizolacije.
- Vršimo hidroizolaciju vlažnih kuća i kapitalnih objekata (crkve, manastiri, muzeji, pozorišta...)


Jedini način da se potpuno i trajno otkloni vlaga u zidovima je mašinsko presecanje zidova i naknadna izrada horizontalne hidroizolacije.
 
Hidroizolaciju izvodimo:
 
- Ručnim električnim testerama pomoću vidija lanaca
- Specijalnom mašinom, dijamantskom sajlom presecamo debljine zidova do 10m
- Vertikalna hidroizolacija - lepljenje kondora na zid
 
DAJEMO GARANCIJU NA IZVEDENE RADOVE!